Postani član

join

Članovima udruge mogu postati sve pravne i fizičke osobe koje djeluju i posluju u Republici Hrvatskoj ili Republici Italiji, slične udruge i asocijacije poduzetnika.

Prijaviti se za članstvo je moguće:

  1. Popunjavanjem online prijavnice
    ili
  2. Slanjem potpisane i skenirane prijavnice u PDF obliku na adresu e-pošte Udruge info@aiic-utpuh.hr ili poštom na adresu Udruge.

Za pravne osobe prijavnicu mora potpisati odgovorna osoba koja je navedena na Izvodu kao zakonski zastupnik.

Član se postaje nakon što Upravno vijeće Udruge odobri članstvo. Nakon odobrenja prijavitelj postaje član Udruge te je kao takav dužan poštivati njezin Statut.

Nakon što prijavitelj dobije pismenu potvrdu primitka u članstvo Udruge, isti je dužan uplatiti godišnju članarinu prema vlastitim potrebama sukladno tablici:

KATEGORIJE GODIŠNJA ČLANARINA KN
Redovni član 1.500 kn
Biznis član 3.750 kn
Član podrške 7.500 kn
Premium član 15.000-37.500 kn
Platinum član 45.000-75.000 kn

Uz prijavnicu, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

Za pravne osobe

  • Izvod is sudskog registra za tvrtku
  • Obavijest o razvrstavanju Statističkog zavoda

Za fizičke osobe

  • Presliku osobne iskaznice ili broj putovnice
  • OIB

Istupanje iz članstva

Zahtjev za istupanjem iz članstva dostavlja se glavnom tajniku u pisanom obliku barem jedan kalendarski mjesec prije isteka roka za plaćanje godišnje članarine. U suprotnom, članarina za sljedeću godinu mora se platiti.

Lista kategorija sa uslugama i cijenik usluga PDF


*Podaci o kontakt osobi bit će objavljeni putem svih komunikacijskih kanala UTPUH-a.

10. Molimo odgovorite na sljedeća pitanja.

PRIJAVNICI PRILAŽEM PRESLIKE OVIH DOKUMENATA:

Za pravne osobe:

Za fizičke osobe: