Hrvatska u opasnosti od depopulacije

U izvješću UN-a navodi se da Hrvatska ima 4,189,000 stanovnika. Prema istraživanju, ta brojka će pasti za deset godina ispod 4 milijuna s trendom opadanja i dalje. Iz tih podataka možemo shvatiti zašto sve veće  političke stranke u Hrvatskoj stavljaju naglasak na demografsku obnovu, ili barem pričaju o tome, jer je ovo bila glavna tema na posljednja dva parlamentarna izbora, i ne samo to…. Cijeli članak pročitajte u novinama La Voce del Popolo.

KRETANJE STANOVNIŠTVA  – izvor: Državni zavod za statistiku

http://www.dzs.hr/

Živorođeni 37 537
Umrli 51 542
Prirodni prirast -14 005
Sklopljeni brakovi 20 467
Razvedeni brakovi 7 036
Doseljeni iz inozemstva 13 985
Odseljeni u inozemstvo 36 436
Saldo migracije s inozemstvom -22 451
Procjena broja stanovnika krajem 2017 4 154 213
   

 

 

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na središnjem portalu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?entityId=5532 započelo je savjetovanje o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“.  Poziv se planira u okviru Specifičnog cilja 4b1 – Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim/prerađivačkim industrijama, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstva koja su na raspolaganju u okviru Poziva je 114 milijuna kuna, pri čemu najniži iznos koji se može dodijeliti pojedinačnom projektu iznosi 500 tisuća kuna, dok se pojedinačnom prijavitelju, za jedan ili više projekata, može dodijeliti najviše 20 milijuna kuna.  Poziv je namijenjen mikro, malim, srednjim i velikim privatnim poduzećima registriranim za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije (primarno industrije željeza i čelika, obojenih metala, kemijske industrije, industrije stakla, keramike i građevinskog materijala, industrije ekstrakcije rude, tekstilne, industrije kože i odjeće, papirne industrije i tiska, inženjeringa, industrije drugih metala i druge, izuzev proizvodnje hrane i pića te duhanske industrije).  Financirat će se projekti koji predviđaju mjere kojima će se postići povećanje učinkovitosti korištenja energije omogućujući proizvodnju jednake količine proizvoda korištenjem manje količine isporučene energije, te smanjenje udjela konvencionalnih (fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije prebacivanjem na obnovljive izvore energije, a prihvatljive aktivnosti uključuju pripremu projektno – tehničke dokumentacije, provedbu aktivnosti energetske obnove (energetska učinkovitost u proizvodnim procesima, obnovljivi izvori energije (OIE) i energetska obnova zgrada) te upravljanje projektom.  Ovisno o veličini poduzeća (veliko, srednje ili malo), maksimalni iznos potpore (bespovratnih sredstava) ovisi o vrsti aktivnosti koje će se provoditi: mjere energetske učinkovitosti, mjere za visokoučinkovitu kogeneraciju ili mjere za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije, odnosno kategoriji državne potpore, te okvirno iznosi 45% prihvatljivih troškova projekta za velika, 55% za srednja, a 65% za mala poduzeća. Ostalih 35-55% od iznosa prihvatljivih troškova projekta mora osigurati prijavitelj.  E-savjetovanje će biti otvoreno 30 dana tijekom kojih zainteresirani prijavitelji imaju mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja svih potrebnih pojašnjenja vezano za Poziv od strane Ministarstva. Objava Poziva planirana je tijekom srpnja, s rokom za dostavu projektnih prijedloga od 4 mjeseca.

Prijevod teksta na talijanski izradio Dialogo – Centar za poduku i prevođenje, član UTPUH-a.

Energy Globe nagrade

 

 

 

 

S ponosom Vam donosimo vijesti o prestižnoj nagradi Energy Globe, koju je na nacionalnoj razini osvojila naša članica, tvrtka Olimpias tekstil d.o.o.

178 zemalja predstavljaju održiva rješenja
Jedinstvena mrežna kampanja najbolje prakse na Svjetskom danu zaštite okoliša, 5. lipnja

Naš planet se danas suočava s ključnim testom. U cijelom svijetu možemo vidjeti negativne utjecaje zagađenja i uništavanja našeg okoliša na štetu milijuna ljudi, a sa strašnim posljedicama za našu budućnost.

Moramo napraviti promjenu – ne govorima nego djelima. Za to nam je potrebna strast, predanost, hrabrost i suradnja sa svim aspektima našeg društva. 178 pojedinaca i organizacija na ovom svijetu pokazuju kako se ta promjena može dogoditi.

Energy globe prezentira ove ljude i organizacije i njihove akcije 5. lipnja, povodom Svjetskog dana zaštite okoliša, kako bi svijetu rekao da postoji mnogo kreativnih ljudi s velikim projektima koji pružaju odgovore na probleme okoliša. Preko 178 izvrsnih rješenja nalaze se na www.energyglobe.info , kliknite i saznajte više o velikim ljudima i njihovim velikim akcijama koje su nagrađene nacionalnom nagradom za Energy Globe.

Ova je jedinstvena mrežna kampanja pod pokroviteljstvom UNESCO-a u suradnji s UNEP-om, a jedna je od mnogih aktivnosti koje Energy Globe provodi već 30 godina kako bi educirala ljude o pametnom i ekonomičnom korištenju resursa i korištenju obnovljivih izvora energije.

Jedan od projekata Energy Globea je nagrada Energy Globe. Ova ekološka nagrada s prijedlozima projekta iz 178 zemalja postala je značajan put ka budućnosti. Predstavljanjem projekata globalnoj javnosti podiže se pozornost na nova i već postojeća dobra rješenja za mnoge naše probleme.

Stoga Vas obaviještavamo o ovim izvanrednim rješenjima za zaštitu okoliša koja se mogu vidjeti online od 5. lipnja te Vas potičemo na akcije za bolju budućnost na našem planetu.

Mjere poticanja zapošljavanja – objašnjenja za poslodavce

HUP  zatražila je od  HZZ-a objašnjenje vezano uz dokumentaciju potrebnu prilikom korištenja mjera za poticanje zapošljavanja, koje donosimo u cijelosti

Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provedbu mjera aktivne politike zapošljavanja u 2017. godini  definirano je da poslodavci koji žele koristiti mjera za poticanje zapošljavanja moraju uz zahtjev  za korištenje istih dostavljati i JOPPD obrasce i to zadnji i prvi u za 12 mjesečno razdoblje koje prethodi predaji zahtjeva. Navedeno je važno radi utvrđivanja uvjeta za korištenje mjera, a prvenstveno prosječnog broja zaposlenih.

Pri odobravanju zahtjeva za pojedine mjere, nužno je procijeniti kakvo je bilo kretanje  broja zaposlenih i u tom slučaju je dovoljna stranica A JOPPD obrasca, stoga ćemo još jednom informirati regionalne/područne urede da ne inzistiraju na dostavljanju B stranice JOPPD obrasca pri ocjeni zahtjeva.

Pri kontrolama izvršavanja ugovornih obveza , nakon potpisa ugovora, nužno je utvrđivati uplaćuje/isplaćuje li poslodavac propisane obaveze  vezano uz sufinanciranu osobu te je za utvrđivanje istog potrebna i B stranica JOPPD obrasca, međutim uvijek napominjemo poslodavcima da, ukoliko im je komplicirano voditi poseban  JOPPD obrazac za osobu uključenu u mjeru, podatke o ostalim zaposlenicima na stranici B JOPPD obrasca zacrne.

Između ostalog, moramo napomenuti da su djelatnici Zavoda potpisali izjavu o tajnosti podataka te su u potpunosti uklonjene sve mogućnosti zlouporabe podataka navedenih u JOPPD obrascu.

Slijedom navedenog, nepotrebno je dostavljati kompletan JOPPD obrazac  pri ocjeni zahtjeva za korištenje pojedinih  mjera, ali napominjemo da je kompletan obrazac potreban pri kontroli izvršavanja ugovornih obveza, kada je podatke o ostalim radnicima moguće zaštiti.

Svim regionalnim/područnim uredima poslat ćemo ponovljenu uputu, kako ne bi došlo do različitih postupanja.

mjere poticanja zapošljavanja – hzz

Prvi poziv Programa prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska 2014.-2020.

Podsjećamo da je otvoren prvi poziv Programa prekogranične suradnje INTERREG Italija – Hrvatska 2014.-2020.

Otvoren od 27.3.2017. do 19.6.2017.

Program prekogranične suradnje INTERREG Italija-Hrvatska 2014.-2020. poziva javne i privatne organizacije sa sjedištem u pograničnom području na dostavu prijava u okviru prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga. Nacionalno tijelo u Republici Hrvatskoj, koje koordinira provedbu ovog programa zajedno s ostalim državama sudionicama, je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela, pravne osobe s javnim ovlastima, privatne institucije (uključujući privatna poduzeća) koja imaju pravnu osobnost i koje posluju minimalno dvije fiskalne godine u trenutku prijave i međunarodne organizacije koje djeluju sukladno hrvatskom ili talijanskom nacionalnom zakonu i koje posluju minimalno dvije fiskalne godine u trenutku prijave, osim navedenih prijavitelja, pri prijavi na Standard+ projekte isti moraju uključivati najmanje 3 partnera (barem 1 po zemlji sudionici koji su bili članovi partnerstva nekog prethodno financiranog projekta). Teritorijalno prijavitelji mogu biti smješteni u jednoj od osam hrvatskih županija: Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Istarskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Karlovačkoj.

Ukupan doprinos za ovaj Poziv iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 78.200.000 eura, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se za projekte koji uključuju aktivnosti poput plavih inovacija, sigurnosti i otpornosti, zaštite okoliša i kulturne baštine te pomorskog prijevoza i to u ukupnom intenzitetu potpore od 85% u rasponu alokacije iste od 500.000 eura do 1.000.000 eura.

Više informacija i dokumentacija na : http://www.italy-croatia.eu/call-proposal

Otvoren EU natječaj “Internacionalizacija poslovanja MSP-ova”

Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen  mikro, malim ili srednjim poduzećima sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv možete poslati isključivo pisanim putem na adresu e-pošte: P10-MSPInternational@mingo.hr

Više informacija te natječajnu dokumentaciju možete pronaći putem poveznice. 

 

 

Poseban postupak uprave za sistemski važne tvrtke u RH

Od ponedjeljka, 10. travnja 2017., hrvatska tvrtka Agrokor i tvrtke koje kontrolira (navedene u nastavku) su podložni „posebnom postupku uprave za sistemski važne tvrtke u Republici Hrvatskoj”, po istom datum preuzet je rok od 60 dana za dostavu na način određen zakonom, a obrađuje obveze prema vjerovnicima. Sporazum je skopljen na 12 mjeseci (s mogućnošću produljivanja na još tri mjeseca) kako bi prezentirao vjerovnicima plan otplate, koji će postati operativan nakon datuma odobrenja. Tijekom razdoblja primjene postupka posebne uprave, vjerovnici ne mogu inicirati ili nastaviti pojedine radnje za provedbu protiv kompanije Agrokor i tvrtki unutar grupe.

Tvrtke koje sudjeluju u postupku su:

AGROKOR – TRGOVINA d.o.o. AGROKOR-ENERGIJA d.o.o. Agrolaguna d. d., Belje d.d. Belje Agro-veterinar d.o.o. Jamnica d.d., LEDO d.d., IRIDA d.o.o., L.G. Moslavina doo, MStart doo PIK-VINKOVCI dd, ROTO Ulaganja doo, Solana Pag dd, Tisak dd, Backstage doo, Tisak-usluge doo, Mladina dd, ROTO Dinamic doo, DB kantun Veleprodaja doo, Konzum dd, PIK Vrbovec dd, Žitnjak dd Euroviba doo doo KRKA, Multiplus card doo, Aureum Stella doo, Bio zone doo, Jolly projekti JEDAN d..oo, SK -735 doo Latere Terram doo, Pet-prom Ulaganja doo, Velpro CENTAR doo, TERRA ARGENTA doo Tisak INPOST doo, doo FOTO BOUTIQUE, Vjesnik-USLUGE doo, Zvijezda dd, SOJARA doo, VUKOVARSKI Poljoprivredno Industrijski KOMBINAT dd (D.d. Vupik), A007 d.o.o., 360 marketing d.o.o. Adria MALO d.o.o. ADRIATICANET d.o.o., Atlas d.d., KOMPAS d.o.o. Aliquantum Ulaganja d.o.o. Hotel Forum d.o.o. PLODOVI Podravine d.o.o. POLIKLINIKA AVIVA, d.d. RIVIJERA “

Sporazum o razumjevanju – Agrokor d.d.

u nastavku vam prenosimo Sporazum o razumjevanju između kreditnih institucija,  faktoring društva i Koordinacije dobavljača koncerna Agrokor d.d.

S P O R A Z U M  O  R A Z U M I J E V A NJ U

Polazeći od činjenica:

– da su društva koncerna Agrokor i to: društvo Agrokor koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo

i njegova ovisna i povezana društva navedena u rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu, posl.br. St – 1138/17 od 10. travnja 2017. izdavali dobavljačima mjenice radi podmirivanja svojih novčanih obveza;

– da su kreditne institucije i faktoring društva vršili otkup mjenica izdanih u korist dobavljača od društva Agrokor d.d., ili nekog od njegovih ovisnih ili povezanih društava navedenih u rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu, posl.br. St – 1138/17 od 10. travnja 2017. kao glavnih mjeničnih dužnika te da su dobavljači u postupku otkupa mjenica izdane mjenice prenosili (indosirali) u korist kreditnih institucija i faktoring društava;

– da su društva koncerna Agrokor d.d. prestala izdane mjenice plaćati po dospijeću;

– da su dobavljači potpisivanjem indosamenta postali mjenični dužnici koji solidarno odgovaraju za isplatu mjeničnog iznosa;

– da je nad društvom Agrokor d.d. i njegovim ovisnim i povezanim društvima, rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, posl.br. St – 1138/17 od 10. travnja 2017. otvoren postupak izvanredne uprave;

– da prisilna naplata potraživanja prema društvima koncerna Agrokor temeljem izdanih mjenica za vrijeme trajanja postupka izvanredne uprave nije dozvoljena;

– da bi prisilna naplata potraživanja prema dobavljačima od strane kreditnih institucija i faktoring društava, bez mogućnosti dobavljača na prisilnu naplatu svojih regresnih potraživanja prema društvima koncerna Agrokor imala za posljedicu nastanak nenadoknadive štete za dobavljače i narušavanje stabilnosti prehrambene industrije na području RH te produbljivanje sistemskog rizika koji se nastoji umanjiti pokretanjem postupka izvanredne uprave nad društvom Agrokor d.d. i njegovim ovisnim i povezanim društvima;

strane smatraju da je u njihovom zajedničkom i najboljem interesu sklapanje ovog sporazuma.

Ovim se sporazumom kreditne institucije i faktoring društva koji potpišu ili pristupe ovom sporazumu obvezuju suzdržavati od pokretanja i vođenja postupaka prisilne naplate temeljem mjenica izdanih od društva Agrokor d.d. i njegovih ovisnih i povezanih društava (društva koncerna Agrokor) protiv dobavljača kao mjeničnih dužnika za vrijeme trajanja postupka izvanredne uprave. Svako pokretanje postupka prisilne naplate (sudske ili izvan sudske) suprotno odredbama ovog stavka smatrat će se preuranjenim i nedopuštenim.

Ovim se sporazumom kreditne institucije i faktoring društva koji potpišu ili pristupe ovom sporazumu i dobavljači obvezuju uložiti, u granicama svojih mogućnosti, najveće napore kao vjerovnici društava koncerna Agrokor da navedena društva, dobavljači i kreditne institucije i faktoring društva pronađu zajedničko, prihvatljivo rješenje, koje će osigurati da obveze temeljem izdanih mjenica podmiri glavni mjenični dužnik.

Ovim se sporazumom dobavljači obvezuju kreditnim institucijama i faktoring društvima s kojima se nalaze u poslovnom odnosu dostaviti svu potrebnu dokumentaciju kako bi se, u što je moguće kraćem roku, uskladili svi relevantni podaci kao i sklopili pravni poslovi potrebni za ispunjenje ovog sporazuma, a kojim regresni dužnici i dalje garantiraju za preuzete obveze prema kreditnim institucijama i faktoring društvima.

S mjenicama iz članka I. ovog sporazuma izjednačene su mjenice koje su dobavljači izdali u korist društava koncerna Agrokor kao i cesije radi naplate kojima su dobavljači svoja potraživanja prenijeli na kreditne institucije i faktoring društva (regresni faktoring).

Više informacija možete pronaći na stranicama HUP -a.