Otvoren EU natječaj “Internacionalizacija poslovanja MSP-ova”

Cilj ovog Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2017. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava u ukupnoj vrijednosti od 38.000.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen  mikro, malim ili srednjim poduzećima sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv možete poslati isključivo pisanim putem na adresu e-pošte: P10-MSPInternational@mingo.hr

Više informacija te natječajnu dokumentaciju možete pronaći putem poveznice. 

 

 

Poseban postupak uprave za sistemski važne tvrtke u RH

Od ponedjeljka, 10. travnja 2017., hrvatska tvrtka Agrokor i tvrtke koje kontrolira (navedene u nastavku) su podložni „posebnom postupku uprave za sistemski važne tvrtke u Republici Hrvatskoj”, po istom datum preuzet je rok od 60 dana za dostavu na način određen zakonom, a obrađuje obveze prema vjerovnicima. Sporazum je skopljen na 12 mjeseci (s mogućnošću produljivanja na još tri mjeseca) kako bi prezentirao vjerovnicima plan otplate, koji će postati operativan nakon datuma odobrenja. Tijekom razdoblja primjene postupka posebne uprave, vjerovnici ne mogu inicirati ili nastaviti pojedine radnje za provedbu protiv kompanije Agrokor i tvrtki unutar grupe.

Tvrtke koje sudjeluju u postupku su:

AGROKOR – TRGOVINA d.o.o. AGROKOR-ENERGIJA d.o.o. Agrolaguna d. d., Belje d.d. Belje Agro-veterinar d.o.o. Jamnica d.d., LEDO d.d., IRIDA d.o.o., L.G. Moslavina doo, MStart doo PIK-VINKOVCI dd, ROTO Ulaganja doo, Solana Pag dd, Tisak dd, Backstage doo, Tisak-usluge doo, Mladina dd, ROTO Dinamic doo, DB kantun Veleprodaja doo, Konzum dd, PIK Vrbovec dd, Žitnjak dd Euroviba doo doo KRKA, Multiplus card doo, Aureum Stella doo, Bio zone doo, Jolly projekti JEDAN d..oo, SK -735 doo Latere Terram doo, Pet-prom Ulaganja doo, Velpro CENTAR doo, TERRA ARGENTA doo Tisak INPOST doo, doo FOTO BOUTIQUE, Vjesnik-USLUGE doo, Zvijezda dd, SOJARA doo, VUKOVARSKI Poljoprivredno Industrijski KOMBINAT dd (D.d. Vupik), A007 d.o.o., 360 marketing d.o.o. Adria MALO d.o.o. ADRIATICANET d.o.o., Atlas d.d., KOMPAS d.o.o. Aliquantum Ulaganja d.o.o. Hotel Forum d.o.o. PLODOVI Podravine d.o.o. POLIKLINIKA AVIVA, d.d. RIVIJERA “

Sporazum o razumjevanju – Agrokor d.d.

u nastavku vam prenosimo Sporazum o razumjevanju između kreditnih institucija,  faktoring društva i Koordinacije dobavljača koncerna Agrokor d.d.

S P O R A Z U M  O  R A Z U M I J E V A NJ U

Polazeći od činjenica:

– da su društva koncerna Agrokor i to: društvo Agrokor koncern za upravljanje društvima, proizvodnju i trgovinu poljoprivrednim proizvodima, dioničko društvo

i njegova ovisna i povezana društva navedena u rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu, posl.br. St – 1138/17 od 10. travnja 2017. izdavali dobavljačima mjenice radi podmirivanja svojih novčanih obveza;

– da su kreditne institucije i faktoring društva vršili otkup mjenica izdanih u korist dobavljača od društva Agrokor d.d., ili nekog od njegovih ovisnih ili povezanih društava navedenih u rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu, posl.br. St – 1138/17 od 10. travnja 2017. kao glavnih mjeničnih dužnika te da su dobavljači u postupku otkupa mjenica izdane mjenice prenosili (indosirali) u korist kreditnih institucija i faktoring društava;

– da su društva koncerna Agrokor d.d. prestala izdane mjenice plaćati po dospijeću;

– da su dobavljači potpisivanjem indosamenta postali mjenični dužnici koji solidarno odgovaraju za isplatu mjeničnog iznosa;

– da je nad društvom Agrokor d.d. i njegovim ovisnim i povezanim društvima, rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, posl.br. St – 1138/17 od 10. travnja 2017. otvoren postupak izvanredne uprave;

– da prisilna naplata potraživanja prema društvima koncerna Agrokor temeljem izdanih mjenica za vrijeme trajanja postupka izvanredne uprave nije dozvoljena;

– da bi prisilna naplata potraživanja prema dobavljačima od strane kreditnih institucija i faktoring društava, bez mogućnosti dobavljača na prisilnu naplatu svojih regresnih potraživanja prema društvima koncerna Agrokor imala za posljedicu nastanak nenadoknadive štete za dobavljače i narušavanje stabilnosti prehrambene industrije na području RH te produbljivanje sistemskog rizika koji se nastoji umanjiti pokretanjem postupka izvanredne uprave nad društvom Agrokor d.d. i njegovim ovisnim i povezanim društvima;

strane smatraju da je u njihovom zajedničkom i najboljem interesu sklapanje ovog sporazuma.

Ovim se sporazumom kreditne institucije i faktoring društva koji potpišu ili pristupe ovom sporazumu obvezuju suzdržavati od pokretanja i vođenja postupaka prisilne naplate temeljem mjenica izdanih od društva Agrokor d.d. i njegovih ovisnih i povezanih društava (društva koncerna Agrokor) protiv dobavljača kao mjeničnih dužnika za vrijeme trajanja postupka izvanredne uprave. Svako pokretanje postupka prisilne naplate (sudske ili izvan sudske) suprotno odredbama ovog stavka smatrat će se preuranjenim i nedopuštenim.

Ovim se sporazumom kreditne institucije i faktoring društva koji potpišu ili pristupe ovom sporazumu i dobavljači obvezuju uložiti, u granicama svojih mogućnosti, najveće napore kao vjerovnici društava koncerna Agrokor da navedena društva, dobavljači i kreditne institucije i faktoring društva pronađu zajedničko, prihvatljivo rješenje, koje će osigurati da obveze temeljem izdanih mjenica podmiri glavni mjenični dužnik.

Ovim se sporazumom dobavljači obvezuju kreditnim institucijama i faktoring društvima s kojima se nalaze u poslovnom odnosu dostaviti svu potrebnu dokumentaciju kako bi se, u što je moguće kraćem roku, uskladili svi relevantni podaci kao i sklopili pravni poslovi potrebni za ispunjenje ovog sporazuma, a kojim regresni dužnici i dalje garantiraju za preuzete obveze prema kreditnim institucijama i faktoring društvima.

S mjenicama iz članka I. ovog sporazuma izjednačene su mjenice koje su dobavljači izdali u korist društava koncerna Agrokor kao i cesije radi naplate kojima su dobavljači svoja potraživanja prenijeli na kreditne institucije i faktoring društva (regresni faktoring).

Više informacija možete pronaći na stranicama HUP -a.

Susret Jadransko – jonskih gospodarskih komora u Mostaru

U Mostaru, Bosna i Hercegovina, organiziran je Forum Jadransko – jonske gospodarske komore, koju čine zemlje koje graniče na obje obale: Italija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Slovenija, Grčka i Albanija. Od 4. do 6. travnja, održana  su tri važna sastanka u bosanskom gradu, kojima je komora Chieti, voditelj Europskog foruma prikazala  svoje iskustvo u radu sa IPA Adriatic CBC programom, za koji su potpisali ugovor 8. ožujka, a koji je već proizveo prve rezultate u posljednjih nekoliko dana na važnom seminaru o društvenom planiranju.
U srijedu, 4. travnja, komora Chieti i Razvojna agencija – Enterprise Europe Network, s delegacijom koju su činili: Roberto Di Vincenzo, predsjednik Gospodarske komore Chieti, Paola Sabella, glavna tajnica Gospodarske komore Chieti i Giovanni Marcantonio, voditelj Agencije za operativni razvoj i voditelj planiranja foruma AIC, imali su brojne sastanke s gospodarskim komorama  Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore za razvoj poslovnih projekata i partnerstva za projekte u zajednici. Sljedeći dan je fokus bio na programima EU  i strukturnih fondova EU 2014-2020 kroz sastanke i konferenciju posvećenu zemljama mediteranskog područja i Balkana o korištenju i drugih izvora su financiranja, kao što su pred pristupni fondova i Nacionalni IPA programi prekograničnih teritorijalnih suradnji, koji će biti integrirani u lokalne politike razvoja teritorija i malih i srednjih poduzeća. Prisutna je bila  Paola Di Salvatore, predstavnica Upravljačkog tijela programa IPA Adriatic CBC, koja je naglasila još jednom  potrebu za promicanje kulture pisanja, prijavljivanja i provođenja projekata iz fondova EU.

„Chieti postaje referentno čvorište za društveno planiranje na Jadranu te stiče potpuno novi položaj u  Abruzzu – kaže Roberto Di Vincenzo, predsjednik Gospodarske komore Chieti, koji je prisustvovao dvodnevnom događanju. Sustav odnosa koji gradimo je dodana vrijednost u društvenom planiranju.

Nastavljamo s aktivnostima 5. do 6. lipnja, uz prisustvo komore Pescare i gradova Chieti i Pescare, na sastanku Foruma gospodarskih komora Jadrana”.

izvor: www.adriaeco.eu

Enterprise Europe Network – nadolazeći događaji

Poslovni susreti u sklopu sajma Tuttofood

TUTTOFOOD je međunarodno B2B događanje posvećeno prehrambenoj industriji u organizaciji Fiera Milano, a održava se od 8. do 11. svibnja 2017. godine.

U samo pet izdanja, ovaj sajam je postao savršeno mjesto za predstavljanje vlastitih proizvoda domaćim i međunarodnim tržištima.

Unutar izložbenog prostora sajma, Europska poduzetnička mreža i konzorcij „Simpler“, organizirati će poslovne susrete (B2B). Poslovni susreti će posjetiteljima i izlagačima omogućiti upoznavanje međunarodnih partnera zainteresiranih za uspostavljanje komercijalne i tehnološke suradnje.

B2B je besplatan za proizvođače, veletrgovce, agente, distributere, uvoznike i kupce iz sektora prehrambene industrije.

Prijaviti se mogu tvrtke koje proizvode sljedeće:

-Tjesteninu

-Pekarski proizvodi i slatkiši

-Mliječni proizvodi

-Meso

-Plodovi mora

-Namirnice

-Ulje

-Delikatesni proizvodi

-Zamrznuti proizvodi

-Veganski i organski proizvodi

-Pića

Do sada se prijavilo 166 tvrtki iz 12 zemalja, a popis prijavljenih možete vidjeti na sljedećoj poveznici iz https://www.b2match.eu/tuttofood2017/participants

Više informacija o samom događanju i prijavi dostupni su na poveznici www.b2match.eu/tuttofood2017

Registracija i popunjavanje on-line profila tvrtke do 26. travnja 2017

Biranje poslovnih partnera za “jedan na jedan” sastanke od 3. travnja – 3. svibnja 2017

Poslovni susreti 9. – 10. svibnja 2017.

 Kontakt osoba:

Jelena Ravlić

Hrvatska gospodarska komora

Europska poduzetnička mreža

Tel: 01/ 456 1763

Poslovni razgovori za proizvođače hrane i pića Tour d Europe

Europska poduzetnička mreža organizira poslovne razgovore pod nazivom Tour d’Europe koji će se održati 7. travnja u Palermu, Sicilija, namijenjene tvrtkama iz područja prehrambene industrije koje traže kupce za svoje proizvode.

Kako je organizirano:

·         Tvrtke proizvođači trebaju registrirati profil svoje tvrtke, detaljno opisati svoje proizvode, priložiti slike istih te će nakon validacije profila dobiti zahtjeve zainteresiranih kupaca za njihove proizvode koji će zatražiti sastanak s njima

·         Tvrtke kupci će između prijavljenih tvrtki odabrati one proizvođače za čije su proizvode zainteresirani i zatražiti sastanak s njima

·         – Dva tjedna prije samog događanja na Vaš e-mail pristići će individualni raspored ugovorenih sastanaka

Zašto sudjelovati:

·         – Mogućnost brzog ulaska na tržište

·         – Unaprijed dogovoreni 30-minutni sastanci s novim potencijalnim partnerima i kupcima

·         – Novi prekogranični kontakti

·         – Pronađite nova rješenja za konkretne probleme

·         – Razmijenite ideje s međunarodnim partnerima

·         – Mogućnost brzog ulaska na tržište

Sudjelovanje na poslovnim je besplatno (tvrtke same snose trošak puta i smještaja), a detalje događanja i upute za registraciju možete pronaći na slijedećim Internet stranicama:

https://www.b2match.eu/tour-d-europe-palermo2017

Kontakt osoba:

Irena Spahić
Europska poduzetnička mreža Hrvatske
Tel : 01 4561 639
E-mail: ispahic@hgk.hr

 

Novosti za Talijane rezidente u inozemstvu – elektronička putovnica

Pučki je pravobranitelj dao “zeleno svjetlo” uvođenju  promjena u postupku izdavanja elektroničke putovnice za Talijane koji žive u inozemstvu.
Prijedlozi imaju za cilj pojednostaviti proces prikupljanja i prijenosa podataka u ovlaštenim konzulatima te ga učiniti sigurnijim.
Mišljenje je prihvaćeno od strane Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne suradnje te je u izradi tekst kojim će se fiksirati tehnička pravila u postupku izdavanja elektroničke putovnice.

Više na : La Voce del Popolo

Program EUREKA – otvoren natječaj

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) objavljuje drugi zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte iz dunavske regije u 2017. godini iz programa EUREKA.

EUREKA je program kojim se potiču mala i srednja poduzeća (MSP) na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih (IR) aktivnosti.

Ciljevi programa su:

Potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet

Potaknuti međunarodnu suradnju poduzetnika

Stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman

Rok za dostavu pred prijava   – 28. veljače 2017.

Rok za dostavu kompletne dokumentacije – 31. ožujka 2017.

Službena stranica poziva: https://www.b2match.eu/eureka-danube/

Službeni tekst poziva nalazi se OVDJE.