Inicijativa bilateralnih komora nastavlja s aktivnostima

 

Inicijativa bilateralnih komora nastavlja s aktivnostima u svrhu poboljšanja poduzetničke klime u Hrvatskoj za strane investitore

Predstavnici Komora, 29. siječnja održali su vrlo produktivan sastanak u Ministarstvu Uprave RH s državnom tajnicom, gđom. Katicom Prpić te savjetnicima ministra, g. Željkom Holik te g. Tomislavom Mičetić.

Ministarstvo je predstavilo reformsku strategiju javne uprave te sustava e- građani, a projekt započinje već tijekom veljače. Samo Ministarstvo Uprave predvodit će s implementacijom reformi kako bi bili primjer dobre prakse i ostalim državnim institucijama.

Državna je tajnica naglasila važnost dijaloga s inozemnim komorama te pozvala na još jaču suradnju i zajedničke inicijative u interesu dobrobiti za sve uključene strane.

Ministarstvo je objavilo i plan javne nabave za usluge  za 2019. godinu te poziva sve zainteresirane poduzetnike da se jave na natječaje i na taj način ostvarimo suradnju u direktnom implementiranju reformi.

Predstavnici Komora, još su jednom naglasili da pozdravljaju napore Vlade i da vide progrese, ali isto tako i pozvali su na još učinkovitiju i bržu implementaciju reformi te ponudili svoju pomoć, kao glas poduzetnika/investitora.

 

Plan javne nabave dostupan je ovdje, a obraćamo pažnju na točke od 56-72.

 

ECAPITAL CULTURE – Start up School– III Edition – SPRING 2019

Fondacija Marche, Regija Marche, Gospodarska komora Ancone, Politehnički fakultet Marche te grad Ancona, predstavljaju javni poziv za iskaz interesa i ideja za treću ediciju “ECAPITAL Culture Adriatic Start Up School”, za kreiranje Start up kompanija u kulturnom sektoru posebno u Jadransko Ionskoj makro regiji.

Tekst poziva i brošura nalaze se na poveznicama.

Poziv

Brošura

 

 

Sastanak s Ministrom gospdarstva, poduzetništva i obrta

U utorak, 22. siječnja 2019. predstavnici međunarodnih gospodarskih komora u Hrvatskoj sastali su se s Ministrom gospodarstva, poduzetništva i obrta, g. Darkom Horvat, državnim tajnikom, g. Zdenkom Lucićem te pomoćnicom državnog tajnika, gđom Božicom Lapić.

Tema sastanka bili su rezultati istraživanja koje su međunarodne Komore u 2018. provele među svojim tvrtkama članicama te sastavili prijedloge mjera za poboljšanje poslovnog okruženja i unaprjeđenje robne razmjene između Hrvatske i matičnih zemalja.

Podsjećamo da su u inicijativi sudjelovale uz Talijansko hrvatsku gospodarsku komoru, Američka gospodarska komora (AmCham) u Hrvatskoj, Austrijski ured za vanjsku trgovinu, Kanadsko-hrvatska poslovna mreža (CCBN), Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora i Nordijska gospodarska komora u Hrvatskoj, a broje više od 1.200 tvrtki članica u Hrvatskoj, koje zapošljavaju više od 150 tisuća ljudi te predstavljaju više od 50 posto stranih ulaganja u Hrvatskoj.

Ministar, kao i suradnici u ministarstvu gospodarstva pozdravljaju inicijativu te je zatražen učestaliji i čvršći dijalog između Ministarstva i Komora, kako bi utjecali na poboljšanja pružajući direktan uvid u realne potrebe inozemnih poduzetnika. Ministar je predložio sastanke s Komorama svako dva mjeseca  s ciljem stvaranja zajedničkih poboljšanja i ubrzavanja procesa.

Također nam je predstavljen program MINGO koji za 2019. godinu ima 3 strateška cilja:

  1. Rast industrijske proizvodnje
  2. Rast izvoza
  3. Povećanje broja inovacija i rast u RIS

Ministarstvo je pripremilo mapu tvrtki koje su u većinskom državnom vlasništvu, a za koje će se tražiti strani partneri, odnosno investitori. Već ovaj petak će biti otvoren poziv za iskaz interesa za restrukturiranje brodogradilišta u Puli i Rijeci, a Ministar je najavio veliki interes i to od talijanskih investitora.

Najavljene su i nove energetske kvote, koje bi se prema riječima Ministra trostruko povećale, a prvi pozivi očekuju se već u prvoj polovici ove godine.

Državni tajnik Lucić, predstavio je i nove mjere za zajmove HAMAG – BICRO s izuzetno povoljnim kamatama, nastavak digitalizacije državne uprave i bržeg i učinkovitijeg procesa evaluacija za investicije. G. Lucić također je pozvao Komore na suradnju i potporu.

Komore pozdravljaju svaki pomak ka poboljšanju poslovanja u Hrvatskoj te su otvorene za dijalog i suradnju.

Kako bi nastavili iznositi prijedloge i sugestije, Komore će se već slijedeći tjedan susresti i s Ministrom uprave, g. Lovrom Kuščević.

Isplata neoporezivih nagrada

Dana 30.11.2018. u 16:20h, nakon redovnog radnog vremena, u Narodnim novinama 106/18. objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak sa primjenom od 01.12.2018. godine. Razočarani smo nanovo kašnjenjem Pravilnika tj. objavljivanjem istog u zadnji čas, pa tako i mi vas, naše klijente obavještavamo sa zakašnjenjem.

Prema novom Pravilniku poslodavac svojim zaposlenicima može neoporezivo isplatiti do 5.000,00 kn godišnje Nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) uz obveznu isplatu na tekući račun djelatnika.

Radnik, nagradu za radne rezultate može neoporezivo ostvariti u ukupnoj svoti od 5.000,00 kn od svih isplatitelja. To znači da radnici koji su zaposleni na nepuno radno vrijeme kod više poslodavaca trebaju dati izjavu u kojoj svoti su primili nagradu za radne rezultate od drugog isplatitelja. U slučaju da je nagrada za radne rezultate već isplaćena od drugog isplatitelja neoporezivo se može isplatiti samo razlika do propisane svote od 5.000,00 kn.

Kod isplate prigodnih nagrada božićnice, uskršnjice, regresa i sl. nije došlo do promjene te se radnicima može isplatiti u neoporezivoj svoti do 2.500,00 kn, dar djeci do 15 godine starosti 600,00 kn te dar u naravi 600,00 kn na način i pod uvjetima kako je i do sada bilo propisano.

izvor: B.L. Consulting – http://www.blconsulting.hr/isplata-neporezivih-nagrada/

Uredba o visini minimalne plaće 2019.

Na temelju članka 7. Zakona o minimalnoj plaći (»Narodne novine« broj 39/13 i 130/17), Vlada Republike Hrvatske je UREDBU O VISINI MINIMALNE PLAĆE donijela koja glasi:

Visina minimalne plaće za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019.

godine utvrđuje se u bruto iznosu od 3.750,00 kuna.

Ova Uredba objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. Godine.

Fonte: B.L. Consulting

Inicijativa bilateralnih komora za poboljšanje poslovnog okruženja u Hrvatskoj

U zagrebačkom hotelu Esplanade, 15. studenog održana je konferencija za medije na temu poboljšanja poslovnog okruženja u hrvatskoj.

Neučinkovita javna uprava, pravna nesigurnost, porezno opterećenje, nedostatak stručne radne snage i rad Vlade ključne su prepreke poslovanju u Hrvatskoj, istaknuto je na predstavljanju istraživanja i preporuka za poboljšanje poslovnog okruženja šest bilateralnih komora i organizacija.

Inicijativu za poboljšanje poslovnog okruženja i unaprjeđenje robne razmjene između Hrvatske i matičnih zemalja pokrenule su Američka gospodarska komora (AmCham) u Hrvatskoj, Udruga talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj, Austrijski ured za vanjsku trgovinu, Kanadsko-hrvatska poslovna mreža (CCBN), Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora i Nordijska gospodarska komora u Hrvatskoj.

Kako je na konferenciji za medije istaknuo predsjednik CCBN-a Joe Bašić, šest gospodarskih organizacija trenutno broji više od 1.200 tvrtki članica u Hrvatskoj, koje zapošljavaju više od 150 tisuća ljudi te predstavljaju više od 50 posto stranih ulaganja u Hrvatskoj.

Istraživanje, koje je predstavila direktorica Austrijskog ureda za vanjsku trgovinu Sonja Holocher-Ertl, provedeno je među 473 tvrtke članice tih organizacija. Objedinjeni rezultati pokazuju, unatoč nekim osjetnim promjenama na bolje, da su tvrtke i potencijalni ulagači i dalje suočeni s brojnim preprekama.

Pritom, ocjenjuje se da se poboljšanja u hrvatskom gospodarstvu, u usporedbi s ostatkom Europe, događaju presporo i u nedovoljnoj mjeri.

Kada je riječ o neučinkovitosti javne uprave, za članice američke, kanadske i nordijske komore, kompleksne i dugotrajne administrativne procedure su najveći ili drugi najveći ograničavajući čimbenik poslovanju.

Tvrtke su u 42 posto slučajeva identificirale područje provođenja pravnih propisa i procedura od strane vlasti kao ono u kojem je u posljednjih pet godina zabilježeno pogoršanje. S druge, pak, strane, nijedno od područja u kojima tvrtke prepoznaju poboljšanja nije u izravnoj odgovornosti Vlade.

Nadalje, članice američke komore navode nestabilan regulatorni okvir kao najveći problem s kojima su se suočavali posljednjih pet godina, a prema mišljenju američkih, kanadskih i nordijskih tvrtki, najveća pogoršanja u posljednjih pet godina, nakon provedbe pravnih procedura, odnose se na kvalitetu zakonodavnog okvira. To ističe 33 posto anketiranih, dok pravosuđe kao najveći problem detektira 31 posto ispitanih.

Izostanak pravne sigurnosti pitanje je koje su najkritičnije, u 61 posto slučajeva, ocijenili članovi austrijske komore.

U istraživanjima američke, kanadske i nordijske komore, pak, kao treći najizraženiji ograničavajući čimbenik ističe se oporezivanja rada, dok je za članice kanadske i nordijske komore visoko porezno opterećenje rada na četvrtom mjestu.

Nedostatak stručne radne snage kao trenutno glavni problem u poslovanju navele su članice kanadske i nordijske komore, a 27 posto članica tih i američke komore ocjenjuje da se kvaliteta radne snage pogoršala u posljednjih pet godina.

Niti jedan ispitani član talijanske komore nije izrazio zadovoljstvo raspoloživošću stručne radne snage, dok s druge strane najmanje 26 posto članova američke, kanadske i nordijske komore smatra da je kvaliteta radne snage među tri ključne prednosti Hrvatske u odnosu na druge države u regiji.

Po pitanju uloge Vlade u poboljšanju uvjeta poslovanja, 42 posto tvrtki iz istraživanja američke, kanadske i nordijske komore smatra da je rad Vlade imao negativan, a 46 posto da nije imao nikakav utjecaj. Tvrtke iz istraživanja talijanske komore dale su još lošiju ocjenu, pri čemu ih je 56 posto rad Vlade ocijenilo lošim, 33 posto prosječnim i šest posto dobrim.

Zaključno, u istraživanjima američke, kanadske i nordijske komore samo 13 posto tvrtki smatra da su uvjeti poslovanja u Hrvatskoj među najboljima u srednjoj i istočnoj Europi, dok ih 36 posto smatra da su među najlošijima ili čak najlošiji.

Tako je od 20 zemalja srednje i istočne Europe, za njemačke tvrtke po privlačnosti za ulaganje Hrvatska na osmom mjestu. Nadalje, ukupno 27 posto tvrtki iz istraživanja njemačke i talijanske komore je reklo da više ne bi odabrali Hrvatsku kao preferiranu investicijsku destinaciju.

Preporuke za poboljšanje poslovnog okruženja

Uz Bašića i Holocher-Ertl, na konferenciji su govorili i izvršna direktorica AmChama Andrea Doko Jelušić, izvršna direktorica Nordijske komore Gordana Fuštar, direktorica Udruge talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj Andrea Perkov i direktor Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore Sven Thorsten Potthoff, a zajednički su iznijeli i preporuke za poboljšanje poslovnog okruženja, koje se odnosi na unaprjeđenje sustava javnih usluga, smanjenje poreznog opterećenja rada i povezivanje obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada.

Tako između ostalog smatraju da je potrebno uvesti sankcije u situacijama kada javni službenici neučinkovito obavljaju svoj posao, a nagrađivati one zaposlenike koji nadmašuju očekivanja. Predstavnici organizacija pozivaju i na digitalizaciju javnih institucija i usluga, što bi rezultiralo bržim i transparentnijim javnim uslugama.

Istaknuto je i da je Agencija za investicije i konkurentnost (AIK) treba ostati samostalna agencija jer je ocjenjuju kao ključnu instancu za ulagače koji razmatraju poslovanje u Hrvatskoj.

Navode i da je oporezivanje rada u Hrvatskoj značajno veće nego u usporedivim zemljama, a neto plaće, nakon svih obveza i doprinosa, relativno su skromne u usporedbi s ukupnim troškovima za poslodavca. Komore pozdravljaju napore Vlade u smanjivanju poreznog opterećenja rada, a s druge strane ocjenjuju da će se ukupna dobrobit zaposlenika znatno povećati ukoliko se određena plaćanja radnicima ne budu smatrala oporezivim primitkom u naravi, uključujući naknadu za prehranu radnika, naknadu za sportske aktivnosti ili dopunsko zdravstveno osiguranje.

Kada je riječ o stručnosti radne snage, navodi se da u većini slučajeva tvrtke moraju uložiti resurse i vrijeme kako bi mlada osoba stekla praktična znanja za zanimanje za koje se prethodno obrazovala, pa stoga priželjkuju jačanje praktičnih znanja kroz obveznu praksu ili pripravništvo na svim obrazovnim razinama. Pozdravljaju uvođenje dualnog modela u strukovnom obrazovanju, ali pozivaju i na jače uključivanje tvrtki i osluškivanje potreba gospodarstva kod izrade obrazovnog kurikuluma.

Ponude poslovne suradnje

Prenosimo Vam nekoliko upita za poslovne suradnje s tvrtkama iz EU objavljenih u biltenu Europske poduzetničke mreže.

Ukoliko pronađete upit kojim je od Vašeg interesa te za koji mislite da biste mogli ostvariti poslovnu suradnju, molimo da pošaljete upit  na mail mkovacevic@hgk.hr

Vaš upit/mail mora sadržavati sljedeće podatke:

1. Šifru profila (POD reference)
2. Informacije o Vašoj tvrtki
3. Što Vaša tvrtka traži/nudi
4. Kontakt informacije

BRUK20180220001 – Tvrtka iz Velike Britanije traži proizvođača pletene odjeće. Tvrtka iz Velike Britanije nastoji pronaći proizvodnog partnera u Europi za proizvodnju niza pletene odjeće koristeći svoje vlastite pređe ili pređe dobivene od partnera. Potencijalni ugovori o proizvodnji uključuju ugovore o povjeravanju poslova vanjskim izvršiteljima ili ugovor o podugovaranju. Ova multinacionalna tvrtka ima urede i distribucijske objekte u SAD-u, Kanadi, Meksiku i Velikoj Britaniji, pružajući podršku trgovcima i njihovim klijentima diljem Sjeverne Amerike, Velike Britanije i Europe. Izrađuju niz proizvoda od pletiva koristeći pređu u različitim stilovima pletenja, kao što su milano, pola milana itd. Proizvodi u asortimanu uključuju veste, kardigane, veste bez rukava i proizvode po mjeri.

BRFR20180927001 – Francuska tvrtka koja proizvodi brodove traži pod ugovaratelje. Tvrtka proizvodi jedrilice za utrke i krstarenje te traži podugovaranje proizvodnje jednog njihovog modela. Proizvod je više puta nagrađivana jedrilica dužine 10 metara. Tvrtka traži partnera za podugovaranje koji je specijaliziran za izradu dijelova od kompozitnih materijala i koji se nalazi u Istočnoj Europi. Partner mora osigurati proizvodnju 1 broda mjesečno.

BRFR20181022001 – Francuska tvrtka traži pod ugovaratelja koji se bavi obradom drveta i stolarijom u Europi. Tvrtka dizajnira, razvija i prodaje čitav niz drvenih igračaka (automobili, zrakoplovi na kojima se djeca mogu ljuljati) za djecu. Tvrtka traži proizvođača koji će proizvesti male dijelove od čvrste bijele bukve. Partner će morati ponuditi svoju cijenu za svaki od različitih dijelova (s troškovima slanja i bez troškova slanja) za 100, 200, 500, 1000 i 2000 komada.

Horizon 2020

Novi natječaji iz programa Horizon 2020. u području zdravlja, demografske promjene i kvalitete života
Hrvatski portal okvirnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije objavio je nove natječaje Europske komisije u okviru programa Horizon 2020 u području zdravlja, demografske promjene i kvalitete života.

Otvorene su nove teme natječaja „Bolje zdravlje i njega“, „Ekonomski rast i održivo zdravlje“, „Digitalna transformacija u zdravstvu i njezi“, „Pouzdana digitalna rješenja i cybersecurity u zdravstvu i njezi“.

Rokovi za prijavu projektnih prijedloga su, ovisno o temi, do 14.11.2018. te 16.04.2019. i 15.05.2019.

 

 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/