Proširenje primjene kolektivnih ugovora za ugostiteljstvo i graditeljstvo

Odluke o proširenju primjene kolektivnog ugovora za ugostiteljstvo i graditeljstvo stupaju na snagu 7. lipnja 2018. godine. Proširenje podrazumijeva da su tvrtke koje posluju u sektoru ugostiteljstva i graditeljstva u Hrvatskoj, dužne primijeniti novitete u pravima radnika. Svrha je poboljšanje radnih uvjeta, povećanje standarda zaposlenika te smanjenje odljeva kvalitetne i stručne radne snage. Proširenje primjene…

Cijelu objavu možete pročitati na slijedećem linku:

http://www.blconsulting.hr/prosirenje-primjene-kolektivnih-ugovora/

 

ECAPITAL CULTURE – Start up School 2018 – III Edition

Objavljen je treći poziv ECAPITAL KULTURE – Jadranska jonske start-up škole .
Projekt jadransko-jonske makro regije jedinstven je u Europi, a promovira se i financira iz Fondacije Marche, Regione Marche, Università Politecnica delle Marche, trgovačka komora Ancone i Grada Ancone.
Glavna svrha projekta je gospodarski razvoj
kulturnog turizma na tom području, kroz kreativnost
i snalažljivost mladih ljudi koji žele započeti posao.
Više o natječaju i uvjetima pročitaj u brošuri i pozivu.

„Kako uspješno izvoziti“, besplatna radionica u Zagrebu, 21.5.2018.

HBOR organizira besplatnu radionicu namijenjenu mikro, malim i srednjim poduzetnicima koji se bave izvozom. Cilj radionice je pružiti osnovne informacije istima o mogućnostima financiranja i osiguranja izvoza te o financiranju EU projekata kako bi im se olakšao pristup financiranju, nastup na inozemnim tržištima te pronalazak novih kupaca.

Radionica će se održati 21. svibnja 2018. (ponedjeljak) u 9,00 sati u prostorijama HBOR-a, Gajeva 33, 10000 Zagreb. Zbog ograničenog broja mjesta, molimo sve zainteresirane da svoj dolazak potvrde na e-mail krihtar@hbor.hr najkasnije do četvrtka 17. svibnja 2018.

Posjet hrvatske gospodarske delegacije Italiji

Poštovani članovi,

Obavještavamo Vas da Hrvatska gospodarska komora od 28. do 30. svibnja 2018. organizira posjet hrvatskoga gospodarskog izaslanstva Italiji. U Rimu će se 29. svibnja održati Talijansko-hrvatski gospodarski forum na kojem se očekuje sudjelovanje visokog državnog izaslanstva obiju zemalja, a u sklopu kojeg će biti organizirani poslovni sastanci hrvatskih i talijanskih tvrtki.

U slučaju Vašeg interesa za sudjelovanjem, ljubazno Vas molimo da do 27. travnja popunite prijavni obrazac na engleskom jeziku koji je dostupan na sljedećoj poveznici . https://www.hgk.hr/s-medunarodne-poslove/posjet-hrvatske-gospodarske-delegacije-italiji-najava

Predstavnici tvrtki sami financiraju i organiziraju put i smještaj u Rimu, a prijavljene tvrtke će naknadno biti obaviještene o prijedlogu zajedničke opcije za put i smještaj te o preliminarnom programu posjete. Kontakt osoba u HGK je Andrea Petrić, viša stručna suradnica u Sektoru za međunarodne poslove i EU ( tel.: 01/456 1784; e-mail: apetric@hgk.hr).

 

Prestanak (raskid) ugovora o radu i korištenje osobnog odbitka

Donosimo pojašnjenja u vezi raskida ili prestanka Ugovora o radu te korištenja osobnog odbitka.

Ugovor o radu može prestati na sljedeće načine:

• smrću radnika,
• smrti poslodavca, fizičke osobe ili prestanka rada društva s prisilnim zakonom ili brisanjem iz registra u skladu s posebnim propisima,
• po isteku trenutka sklapanja ugovora o radu na određeno vrijeme,
• kada radnik navrši 65 godina života i petnaest godina mirovine, osim ako se poslodavac i zaposlenik ne dogovore drugačije,
• po dogovoru između radnika i poslodavca,
• donošenjem konačne odluke o priznavanju prava na invalidsku mirovinu zbog ukupnog gubitka radne sposobnosti,
• ostavkom
• odlukom nadležnog suda

Treba razlikovati:

  • sporazumni prestanak (raskid) ugovora o radu,
  • redoviti otkaz ugovora o radu
  • izvanredni otkaz ugovora o radu i
  • otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora.

Potrebno je obratiti pozornost na korištenje osobnog odbitka radnika jer prema mišljenju MF “… ako je bivši radnik izjavio da neće zasnovati novi radni odnos u mjesecu raskida radnog odnosa ili slijedeći mjesec, bivši poslodavac mogao bi koristiti osobni odbitak, temeljem dane izjave radnika, ali najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za prethodi mjesec (nastankom obveze dostave obračuna radniku o dospjelom, a neisplaćenom primitku).” Za detaljnije vidjeti ovo mišljenje MF (link na mišljenje).

U istom se mišljenju podsjeća da radnik ne može biti oštećen iz razloga što će svoja zakonska prava ostvariti u posebnom postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak, kojega Porezna uprava provodi, po službenoj dužnosti, za sve porezne obveznike poreza na dohodak od nesamostalnog rada i drugog dohotka. Žao nam je što se zakonodavac (država) ne može naplatiti u posebnom postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak već je radnik taj koji treba čekati i do godine dana za dio svoje zarađene plaće.

Kao određenje u ovom mišljenju moglo je stajati, ali nije tako, da radnik može izjaviti da neće koristiti svoj osobni odbitak u mjesecu raskida radnog odnosa ili slijedeći mjesec kod novog poslodavca ako zasnuje novi radni odnos u mjesecu raskida radnog odnosa ili slijedeći mjesec. Tako bi bivši poslodavac mogao pri obračunu i isplati koristiti osobni odbitak pri isplati cijele zadnje plaće temeljem dane izjave radnika, a radnik bi mogao primiti svoju plaću u cijelosti.

 

PKF Hrvatska

Poštovani članovi UTPUH -a, donosimo Vam  prezentaciju našeg partnera PKF Hrvatska koji već više od 50 godina djeluje kao dio grupe od 400 ureda u 150 zemalja, na 6 kontinenata.

Među cijelom lepezom uslugama želimo istaknuti da je PKF prva tvrtka u Hrvatskoj koja se bavi poreznom forenzikom (forenzika, porez i računovodstvo).

Kontaktirajte s najvećim povjerenjem!

Prezentaciju preuzmite ovdje.