Usluge

 • Savjetodavne usluge o pravnim i  poreznim aktima te fondovima EU
 • Posebne smanjene tarife (konzultinga)za članove Udruge
 • Najam sale za sastanke one-to-one ili prezentacije u Zagrebu
 • Korištenje institucionalnih opremljenih sala za satanke ili primanja u drugim gradovima poput Rijeke ili Pule
 • Oglašavanje i sponzoriranje
 • Podrška u organizaciji događanja – evenata
 • Periodični informativni bilten na temu ekonomije, politike i mogućnostima investiranja
 • Informacije i kontakti na zahtjev članova
 • Razmjena poduzetničkih iskustava na teritoriju Republike Hrvatske

Aktivnosti

 • Promicanje ekonomske i gospodarske suradnje Italije i Hrvatske
 • Olakšavanje aktivnosti u Hrvatskoj za članove Udruge
 • Organiziranje zajedničkih sastanaka talijanskih i hrvatskih poduzetnika u svrhu poboljšanja i olakšanja suradnji
 • Smanjivanje i rješavanje administrativnih i birokratskih prepreka u Hrvatskoj
 • Organiziranje susreta s ministarstvima, agencijama i institucijama od interesa za članove
 • Surađivanje s institucijama na lokalnoj i državnoj razini, izmjene i dopune, gdje je moguće, zakona i propisa koji otežavaju aktivnosti članova u Hrvatskoj
 • Organiziranje kongresa, seminara, debata i okruglih stolova na teme od interesa članova Udruge

Suradnja

Udruga talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj surađuje s  Udrugom talijanskih trgovinskih komora u inozemstvu, Hrvatskom gospodarskom komorom, udrugama Confindustria Srbija, Confindustria Balkan, Zajednicom Talijana te će suradnju i dalje razvijati sa sličnim udrugama i asocijacijama u Hrvatskoj, Italiji i regiji.