Usluge i prednosti za članove

– Strateška podrška i informacije za poboljšanje poslovnih procesa za talijanske i hrvatske poduzetnike.
– Podrška pri ostvarivanju direktnih kontakata i organizacija sastanaka s potencijalnim partnerima
– Zastupanje interesa članova pred relevantnim institucijama
– Suradnja s međunarodnim i nacionalnim institucijama u cilju predlaganja mjera za poboljšanje poslovne klime
– Networking kroz B2B sastanke, seminare, konferencije, komorske evente, sajmove i misije
– Promotivne i marketinške aktivnosti u svrhu povećanja vidljivosti naših članova, kroz izdanja, društvene mreže, web stranicu, newsletter, kataloge, brošure
– Komercijalne usluge poput pretraživanja tržišta, partnera, lokacija, organizacija okruglih stolova i prezentacija
– Informiranje kroz vlastite informacijske kanale, mailing u mreži članova i institucija
– Mogućnost isticanja logotipa na web stranici Komore
– Sudjelovanje na događanjima uz povlaštene cijene
– Korištenje usluga uz povlaštene cijene

  • Uz talijanska diplomatska predstavništva i ICE, KOMORA je referentna točki za talijanske poduzetnike u Hrvatskoj.
  • U procesu je pristupa sistemu talijanskih gospodarskih komora u inozemstvu, mreži Assocamerestero, kojih je 77 u 55 zemalja.